วิทยากร

 

 

 


 


พระอาจารย์ ธวัชชัย ธัมมทีโป ออกบวช ณ วัดไทรงามธรรมธราราม จ.สุพรรณบุรี ในปี พุทธศักราช 2537 เมื่ออายุ 29 ปี โดยมีหลวงพ่อใหญ่ธมฺมธโร เจ้าอาวาส เป็นผู้สอนปฏิบัติธรรม ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 อริยมรรค มีองค์ 8 โดยการยกมือจับความรู้สึก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ว่า “ สมฺมิญฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานะ การี โหติ ” พึงทำ สัมปชัญญะในการคู้แขนเข้า เหยียดแขนออก   


เมื่อทำสัมปชัญญะ ในการยกมือ ก็จะขยับนิ้วมือไป เมื่อมีผัสสะคือการกระทบ ก็มีเวทนา คือความรู้สึก จึงรู้สึก ไปในความรู้สึกนั้น เมื่อจับความรู้สึกมากขึ้น ความรู้สึกนั้น จะเข้าไปที่มโนสัมผัส กลางทรวงอกบริเวณลิ้นปี่ เห็นขันธ์ 5 เกิด-ดับเป็นภายใน หลังจากบวช ปฏิบัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน 7 วัน ท่านได้แจ้งในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์    เมื่อออกพรรษา โยมแม่ได้นิมนต์พระลูกชายธุดงค์ และปักกลดที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ขออนุญาตท่านเจ้าคณะตำบลในขณะนั้น คือพระอาจารย์จิตร และได้รับอนุญาตให้จำพรรษา ณ สถานที่ดังกล่าว
ต่อมาภายหลัง คุณอาสถาพร อักษราชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นน้องชายของโยมพ่อ ได้มาสร้างสถานปฏิบัติธรรม ในนามศูนย์อบรมบ้านวังเมือง 
  
ภายหลัง กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งบุคลากรมาเข้ารับการอบรม ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ จึงตั้งให้เป็น ศูนย์พัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง ซึ่งเป็นภาคเอกชนแห่งแรกใน ประเทศไทย.......


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ....... พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป    ได้นำฝึกจิตปฏิบัติธรรม  น้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศล  ในโครงการฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชัน และ โครงการล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน    โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการแพทย์ในขณะนั้น  เป็นผู้จัดทำโครงการ...  
และในปีมหามิ่งมงคล สัมพุทธชยันตี  2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า  ธรรมจักรได้หมุน เคลื่อนนำกองทัพธรรมไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่มวลมนุษยชาติ ...   
เมื่อบุคคลทั้งหลาย ได้ฝึกจิตตามแนวทาง มหาสติปัฏฐาน 4 อริยมรรคมีองค์ 8 มีปัญญาเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริง มีความเห็นที่ถูกต้อง ความคิด คำพูด และการกระทำของบุคคลนั้น จึงเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ ทำให้มีผลต่อตนเองและครอบครัว  เชื่อมโยงไปถึงสังคมที่เข้าไปอยู่อาศัย ทำให้ประเทศ มีบุคลากร ที่มีความสามารถ มีจิตใจที่ดีงาม เมื่อบุคคลที่ฝึกจิตเช่นนี้มีมาก ขึ้น โลกนี้ก็จะพบสันติสุข  สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า  "จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ"  จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

Lecturer


Pra Ajarn Tawatchai Thammatipo was ordained in 1994 at age 29 at Saingam Thammatararam Temple, Supanburi Province, Thailand.  The temple’s abbot, Ajarn Yai Thammataro, taught him the dharma practice based on “The Four Foundations for Mindfulness (Satipattana4) and The Noble Eightfold Path. The practice is aimed to raise the awareness of senses by raising one’s hands 


As the Buddha said, “ Sammin shite Pasari te Sampashana Garee Hoti” or or “practice awareness by raising your forearms close to your body (making a V shape) ”
When practicing “awareness” while raising your forarms, you also wiggle your fingers. When there is “Passa” or contacts, “Vedhana” or sense occur. When you turn your awareness of the senses inward, it will gradually be sensed by your mind base (Mano Sam-patt), located at the center of your chest, near xiphoid process, enabling you to see the rise and fall of “Khandha 5” inside.
After 3 months and 7 days Pra Ajarn Thammatipo’s realization of how to be free from such sufferings was crystallized.       


At the end of that year’s Buddhist lent, his mother invited him to make a pilgrimage to Taimuang District, Phang Nga Province, Thailand. His mother obtained a permission from the then Head of the Sub-District monks, Pra Ajarn Jitt, who allowed him to reside at the above mentioned location.
After that, Mr. Sathaporn Aksarachaipruk, one of his father’s brothers, established a Dharma training center called, “Baan Wang Muang Training Center”.


After successful Dharma practice trainings for their staff, Thailand’s Ministry of Education changed the name of the center to , “Bann Wung Muang, The Individual Private Center of Mind Development in the Honor of H.M. the King”, the first privately-owned dharma training center in  Thailand.  


To dedicate the merit Their Majesties the King and the Queen; Pra Ajarn Tawatchai Thammatipo has led Dharma practice, based on Mind Training method, sending out loving compassion in the “Mind Training Dedicating Merit to H.M. the King” Project, and the “Million Hearts for the Mother of the Land” Project, organized by the then Ministry of Education Administrators, and The Department of Medicine.
During the Buddhajayanti year, 2600th anniversary of the Buddha’s Enlightenment, The Dharma Chakra has moved forward taking the Dharma Crusaders to promote the Buddha’s  teachings for the benefits of all mankind. 
   

Training their minds by adopting the practices of the Four Foundations of Mindfulness(Satipattana4) and The Noble Eightfold Path, people will acquire the intelligence to see the genuine truth and develop the right outlooks. Their thoughts, speeches and behaviors will be positive,  benefiting not only themselves and their families,  but also the community in which they reside. The country will then have capable and kind hearted human resources.


When more and more people train their minds  along the above practices, world will be peaceful  as Lord Buddha said, 
“Jittan Tantang Sukhawahang.”
Well Trained minds bring forth happiness.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรโยธา-สำรวจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ จ.กรุงเทพมหานคร,

ปี พ.ศ. 2532 อุปสมบทและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ขาว ฐิตวณฺโณณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จ.กรุงเทพฯ ,

ปี พ.ศ. 2534 ได้ปฏิบัติธรรมฝึกจิต ตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ อริยมรรคมีองค์แปดกับพระอาจารย์ธมฺมธโร ณ วัดไทรงามธรรมธราราม จังหวัดสุพรรณบุรี,

ปี 2537 ได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ธมฺมทีโป ซึ่งเป็นพระน้องชาย และร่วมกันเผยแผ่การปฏิบัติธรรมดูจิตไปยังที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้